« Nazaj

SPIT d.o.o.

Solkan
SPIT d.o.o.
Naslov firme: Vojkova cesta 19, 5250 Solkan
ID za DDV: SI57689938
TRR: 03130-1000193372
Telefon: 05 330 51 00
Fax: 05 330 51 04
Spletna stran: https://www.spit.si/
E-mail: info@spit.si
Direktor: Miran Lozej

Kdo smo?

Glavna področja projektiranja so projekti inženirskih objektov v cestogradnji in na železnici (ceste, premostitveni objekti, odvodnja, kanalizacija itd.), objekti visokogradnje, industrijski in hidrotehnični objekti ter projektiranje na področju komunalnega gospodarstva (čistilne naprave, vodovod in kanalizacija).

Posebno področje dejavnosti na področju projektiranja predstavljajo geotehnični projekti kot so predori, zaščite gradbenih jam, sanacije plazov ter projektiranje sidranih podpornih konstrukcij.

V okviru projektiranja posvečamo posebno pozornost razvoju prednapetih betonskih konstrukcij ter sovprežnih in jeklenih konstrukcij, za katere izdelujemo poleg izvedbenih načrtov tudi delavniško dokumentacijo.


Kontakti

Tel.:  +386 (0)5 330 5100
Tel.:  +386 (0)5 330 5105

Fax:  +386 (0)5 330 5104
Fax:  +386 (0)5 330 5109

E-mail:  spit-go@spit.si , info@spit.si