Biološke čistilne naprave H2E

Čistilne naprave H2E


Čistilne naprave H2E

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA H2E IN NJENE PREDNOSTI

Čistilna naprava H2E je pretočna biološka čistilna naprava nove generacije, ki za čiščenje fekalnih odplak uporablja bakterije rjavih morskih alg iz severnih morij. Ti mikroorganizmi za svoje delovanje ne potrebujejo kisika (anaerobne bakterije) in zmorejo v celoti razgraditi organsko blato. Biološka ČN H2E je samooskrbna in deluje po načelu težnosti brez zunanjih virov energije. Njeno delovanje uravnavamo z dodajanjem biološkega preparata H2E NET, ki vsebuje žive organizme rjavih morskih alg.

Kako poteka očiščevanje fekalnih odplak?

Odplake iz odtokov v gospodinjstvu/objektu se najprej izlivajo v pred-usedalnik oz. v prvi kompenzacijski jašek. Ta zadrži trde delce in s tem olajša nadaljnjo razgradnjo odplak. V prvem in drugem jašku -usedalniku potekajo bio-kemični procesi hidrolize in biološke ionske izmenjave, zatem pa se odpadne vode prelijejo v biološki prostor, kjer poteka razgradnja in filtracija. Biofilter je srce čistilne naprave H2E in je sestavljen iz biološkega nosilca (vulkanska kamnina kristobalit), na katerem so naseljene kolonije mikroorganizmov rjavih morskih alg. Ob stiku fekalij s kristobalitom se v anaerobnem okolju (brez prisotnosti kisika) sproži mikrobiološka razgradnja organskih spojin, blato začne fermentirati in se razgrajevati. Vode, očiščene v biološki čistilni napravi H2E, lahko spustimo v naravo ali odtočne kanale, lahko jih uporabljamo za zalivanje rož, trate ali za pranje zunanjih površin.

Delovanje in nadzor

Biološka ČN H2E ne potrebuje zunanjih virov energije, zato tudi letni vzdrževalni servisi niso potrebni. Redno se dodaja biološki preparat H2E NET, s katerim obnovimo kolonije mikroorganizmov. Čistilna naprava ima nameščene revizijske jaške za kontrolo in dodajanje biološkega preparata. Občasno se morajo usedline, ki nastajajo v fazi fermentacije, odstraniti. Ob upoštevanju navodil in primernem ravnanju z odplakami se preventivno praznjenje ČN H2E za 4-člansko gospodinjstvo običajno vrši enkrat na dve do tri leta.

15 PREDNOSTI BIOLOŠKIH ČISTILNIH NAPRAV H2E

 • zanesljivo delovanje - 91,7 % učinek čiščenja KPK*
 • samooskrbna - neodvisna od zunanjih virov energije
 • neslišna - za razliko od mKČN na elektriko
 • brez neprijetnih vonjav – zaprt sistem
 • ne posega v videz okolice – podzemni vkop
 • hiter čas obdelave odpadne vode – do 6 ur
 • večnamenskost – primerna za čiščenje vseh vrst odpadnih voda
 • ne ustvarja aktivnega organskega blata – aktivno blato v celoti 100 % razgrajuje
 • nizki stroški vzdrževanja – praznjenje usedlin ob običajni uporabi in upoštevanju navodil le 1-krat na dve do tri leta
 • brez letnih servisov – sistem ne potrebuje nadzora mehanskih delov
 • očiščena voda je znova uporabljiva – za zalivanje rož, trate, pranje zunanjih površin …
 • modularna – omogoča naknadno razširitev
 • visoko odporno in robustno ohišje – izbirate lahko med INOX in polietilen dvoplastno plastiko · robustna – odporna na kemične vplive, UV žarke, temperaturne spremembe
 • ekološka – možnost nadgradnje ČN za proizvodnjo električne in toplotne energije

Zagon čistilne napraveZagon čistilne naprave H2E izvedete po vgradnji, ko je biološka čistilna naprava priključena na glavno odtočno cev objekta. Zagon opravite tako, da vlijete biološki preparat H2E NET v WC in potegnete vodo ali preparat vlijete neposredno v biofilter.


Vzdrževanje čistilne napraveBiološko čistilno naprava H2E je treba prazniti v primernih časovnih obdobjih. Pogostost določimo tako, da sprotno preverjamo funkcionalnost naprave in skrbimo, da uporabni volumen naprave ni zmanjšan čez določeno raven.

Vsaj 1-krat mesečno svetujemo preverjanje nivoja odpadne vode v čistilni napravi in preverjanje stanja v povezovalnih kanalih med primarnim usedalnikom in biofiltrom.

Primarni usedalnik praviloma* praznimo tedaj, ko se z mineralnimi ostanki zapolni četrtina uporabnega volumna, kar pomeni do višine 40 cm od dna čistilne naprave.