PE cevi

PE Cevi


PE Cevi

Prednosti polietilenskih cevi:

  1. Korozijska obstojnost, ki omogoča nizke stroške vzdrževanja in dolgo dobo uporabe;
  2. fleksibilnost, ki dopušča navijanje cevi na kolute, manj spojev, preprostejše in hitrejše polaganje, veliko manjša občutljivost na zemeljske premike in posedanja, prednost pri obnovi dotrajanih cevovodov;
  3. nizka teža cevi, ki olajšuje rokovanje, polaganje cevi ter znižuje stroške transporta;
  4. široka kemična obstojnost - dobra odpornost proti kislinam, lugom in topilom.

Cevi so izdelane iz materialov z naslednjimi lastnostmi:

MRS = 8,0 MPa [10,0 MPa pri PE 100]

SPECIFIČNA MASA > 940 kg / m3 [> 950 kg / m3 pri PE 100]

LINEARNI RAZTEZNOSTNI KOEFICIENT = 0,15 mm / mK

TOPLOTNA PREVODNOST = 38 W / mK

MODUL ELASTIČNOST= E |1min| ≥ 1100 MPa

POVRŠINSKA ELEKTRIČNA UPORNOST > 10 14 Ω