Pocinkani fitingi

Pocinkani fitingi TITAN


Pocinkani fitingi TITAN

Cimos Titan, d.o.o. nadaljuje dolgoletno tradicijo livarstva Titan.

Proizvodnja cevnih spojnih elementov fitingov se je pričela leta 1933. Po drugi svetovni vojni je bila livarna posodobljena in je s svojimi kakovostnimi T – fitingi pomembno prispevala k razvoju družbe.

Kmalu po letu 1960 je livarna dosegla današnji obseg proizvodnje ulitkov. Z letom 2001 je postala samostojna družba v skupini Cimos (ki združuje družbe na področju razvoja in proizvodnje avtomobilskih delov) in v zadnjih dveh letih izvedla ekološko in tehnološko sanacijo s prestrukturiranjem. Obdržala je obstoječi prodajno proizvodni program in danes z najnovejšimi tehnološkimi procesi proizvaja kakovostno belo temprano litino tako za proizvodnjo fitingov kot tudi za ulitke po naročilu kupcev po standardih GTW 35 do GTW 45 ter GTW S 38 z dobro varljivostjo.

Kakovost potrjujejo kupci iz Srednje in Zahodne Evrope, kjer prodajo preko 90 % proizvodnje. Z razširitvijo izbora fitingov tržne deleže na novih trgih povečujejo, na tradicionalnih pa utrjujejo. S tržno usmerjeno zasnovo prodaje izdelke v največji možni meri prilagodijo zahtevam kupca in s pristno vezjo z odjemalci gradijo obojestransko zadovoljstvo.