« Nazaj

PRO3 projektiranje in inženiring d.o.o.

Kamnik
PRO3 projektiranje in inženiring d.o.o.
Naslov firme: Šmarca, Trata, 1241 Kamnik
ID za DDV: SI48584045
TRR: 0510 0801 2448 293
Telefon: 059 033 336
Fax: 059 033 337
Spletna stran: http://www.pro3.si/
E-mail: info@pro3.si
Direktor: Gašper Pavlin, Jan Židanik

Kdo smo?

Podjetje Pro3 projektiranje in inženiring d.o.o. se ukvarja z organizacijo in vodenjem upravnih postopkov tersklepanje služnostnih pogodb na področju javne komunalne infrastrukture, cest, elektroenergetike, telekomunikacij…

Smo skupina mladih, ambicioznih in strokovno usposobljenih sodelavcev z bogatimi izkušnjami, ki smo jih pridobili z večletnim delom na omenjenem področju ter smo pravi naslov za realizacijo začrtanih ciljev in uspešno zaključitev posameznega projekta.

Naše glavne dejavnosti obsegajo:
- pridobivanje pogodb o ustanovitvi služnostne pravice in potrebnih soglasij, 
- urejanje upravnih postopkov, 
- posredovanje pri odkupih zemljišč za potrebe javne infrastrukture, 
- vodenje vseh vrst overitev, 
- cenitve zemljišč sodno zapriseženega cenilca, 
- opravljanje geodetskih storitev, 
- projektiranje telekomunikacijskih sistemov, 
- izdelavo projektne ter tehnične dokumentacije…

Prednosti našega podjetja PRO3 d.o.o. so odzivnost, prilagodljivost in izvedba začrtanih nalog v dogovorjenih rokih z izredno visoko stopnjo rešljivosti posameznega projekta. Dosedanje delo, usposobljenost in izkušnje zagotavljajo visok nivo strokovnosti in profesionalnosti pri realizaciji Vaših projektov. Naš pristop je nepristranski, vendar zagovarjamo načela investitorja ter predstavljamo vezni člen med investitorjem in lastniki.
Upamo, da Vas je naša kratka predstavitev prepričala, da je sodelovanje z nami prava poteza.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete: 040/196 990 Gašper Pavlin
PRO3 projektiranje in inženiring, d.o.o., Trata 7, 1241 Kamnik ali info@pro3.si ! 

Reference

V nadaljevanju bi vam radi prestavili dosedanje uspešno zaključene projekte.
Imamo bogate izkušnje predvsem na področju izgradnje kanalizacije in vodovoda, odkupov zemljišč, energetskih vodov, optičnega omrežja, …, saj smo delali na različnih področjih:

 • Mestna občina Kranj:
  - Vodovod Bašelj – Kranj (skupni projekt Mestne občine Kranj, Občine Naklo in Občine Preddvor)
  - Vodovod in kanalizacija Cesta na Brdo pri Kranju
  - Vodovod in kanalizacija ob novem industrijskem območju Kranj-Čirče
  - Vodovod in kanalizacija Kokrški breg
  - Vodovod in kanalizacija Huje
 • Občina Naklo
  - Kanalizacija Podtabor - Dolenja vas – Žeje
  - Vodovod Zadraga – Naklo
 • Občina Tržič
  - Kanalizacija Bistrica pri Tržiču
  - Vodovod Žegnani studenec – Kovor
  - Kanalizacija Žiganja vas – Sebenje
  - Vodovod Črni gozd – Ibelc
  - Kanalizacija Retnje – Breg
  - Vodovod in kanalizacija Retnje – Sebenje
  - Vodovod Pristava – Križe
  - Kanalizacija in vodovod Tržič-mesto
  - Kanalizacija Zvirče
  - Odkupi vodohranov, črpališč in zadrževalnih bazenov
 • Občina Radenci
  - Odvajanje meteornih voda v Radencih
 • Občina Zreče
  - Kanalizacija v Občini Zreče
  - Vodovod v Občini Zreče
  - Odkupi vodohranov
 • Telekom Slovenije d.d. (F2, KKO, RNO, MOK):
  - Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Velenje, Maribor {F2}
  - Ljubljana (Kare51, Kare21, Kare25, Kare50, Kare7) {F2}
  - Kranj (Planina1, Planina2, Planina3, Drulovka, Šorlijevo naselje) {F2}
  - Pivka {F2}
  - Bled { KKO in RNO}
  - Jerova vas, Litija-Vače, Turnše, Češenik … { KKO in RNO }
  - Goriče-Trstenik, Žeje-Duplje {MOK}
 • Elektro Slovenija d.o.o. 
  - daljnovod 2x400kV med Beričevim in Krškim, kjer smo pridobili preko 250 overjenih služnostnih pogodb
 • Elektro Ljubljana d.d.
  - Sklepanje služnostnih pogodb na področju Kamnika s širšo okolico