« Nazaj

Kono-B d.o.o.

Ljubljana
Kono-B d.o.o.
Naslov firme: Grablovičeva ulica 30, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI28327047
TRR: 03137-1087553169
Telefon: 01 544 25 25
Fax: 01 540 44 99
Spletna stran: http://kono-b.si/
E-mail: miha@kono-b.si
Direktor: Miha Kočevar

Kdo smo?

Smo podjetje, ki že vrsto let uspešno deluje napodročju komunalne in cestne infrastrukture v Sloveniji. Začetki segajo že v leto 1991, ko je bilo ustanovljeno prvotno podjetje KONO d.o.o., ki pa ga je leta 2001 nadomestilo podjetje KONO-B d.o.o.Dejavnosti družbe so svetovanje, izdelava projektne dokumentacije, revidiranje projektne dokumentacije in nadzor s področja komunalne in cestne infrastrukture.

Projektno dokumentacijo za faze IDZ, IDP, PGD, PZI in PID izdelujemo za naslednja področja:
1. vodovodno omrežje
2. specialni objekti na vodovodnem omrežju (vodohrami, prečrpalnice)
3. hišni vodovodni priključki
4. kanalizacijsko omrežje
5. hišna kanalizacija in kanalizacijski priključki
6. črpališča in male čistilne naprave
7. elektokabelska kanalizacija
8. cestno omrežje s prometno ureditvijo, cestni priključki
9. zunanje in prometne ureditve poslovnih in zasebnih objektov
10. uskladitveni zbirniki komunalnih vodov
11. vodenje projekta in izdelava vodilne mape projektne dokumentacije

Projektno dokumentacijo za ostalo komunalno infrastrukturo (telekomunikacijska omrežja, elektroenergetska omrežja, plinovodna omrežja in omrežje javne razsvetljave), kot naši podizvajalci, izdelujejo za to usposobljena podjetja, s katerimi sodelujemo že vrsto let.

Ostale dejavnosti, ki jih izvajamo:
1. nadzor gradnje komunalne in cestne infrastrukture,
2. revidiranje projektne dokumentacije,
3. svetovanje s področja komunalne in cestne infrastrukture

Naši naročniki so občine, lokalne skupnosti, kunalna podjetja, investicijska podjetja in posamezniki.

 


Kontakti

Miha Kočevar
direktor
tel: 01 544 2525
mob: 041 909 274
mail: miha@kono-b.si

Beno Kočevar, kom. inž.
prokurist
tel: 01 544 2525
mob: 041 718 835
mail: beno@kono-b.si

Zoran Marinkovič, univ. dipl. inž. gradb.
odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant
tel: 01 544 2526
mob: 051 363 406
mail: zoran@kono-b.si

Jernej Mlinarič, univ. dipl. inž. gradb.
odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant
tel: 01 544 2526
mob: 051 363 406
mail: jernej@kono-b.si