« Nazaj

Armex armature d.o.o.

Ivančna Gorica
Armex armature d.o.o.
Naslov firme: Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica
ID za DDV: SI58182144
TRR: 02022-0019216242
Telefon: 01 786 92 70
Fax: 01 786 92 66
Spletna stran: http://www.cistilnenaprave-dezevnica.si/
E-mail: info@armex-armature.si
Direktor: Zdravko Skubic

Kdo smo?

Podjetje Armex armature d.o.o. opravlja naslednje dejavnosti:

- proizvodnja
- trgovina
- servis
- usluge prašnega barvanja

Proizvodnja obsega izdelavo hladnovodnih armatur ( nadzemni in podzemni hidranti , zasuni , ventili za hišne prikljucke ... ) , fazonskih kosov , pribor za vgradno ventilov , spojni kosi za cevi in prirobnice, vodomerni jaški, pribor za vgradnjo vodomerov, cestne kape, orodje, montažno-demontažni kosi, tesnilni cepi ter avtomatski napajalniki za živino.

Trgovinski del naše dejavnosti pa obsega promet z ostalimi materiali za vodovod (cevi PE, PVC, ductil, regulacijske lopute in ventili, lovilci necistoc, fitingi v PE,poc. in mesing izvedbi, vodomeri ...), kanalizacijo ( vse vrste cevi , LŽ pokrovov , revizijski jaški ...)

Pomembni del trgovinske dejavnosti je tudi prodaja fleksibilnih cevi za vgradnjo potopnih crpalk v globinske vodnjake, fleksibilne cevi za by pass cevovode , fleksibilne cevi za pretakanje vseh vrst medijev ter prodaja hitrospojnih cevi za uporabo v namakanju in gradbeništvu.

V letu 2000 smo zaceli s prodajo namakalnih sistemov za kmetijstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, raslinjake, športne terene (nogomet, tenis, golf, konjske menaže, hipodrome....),zašcitno pršenje deponij lesa, premoga, pepela....

V letu 2004 smo zaeeli s trženjem malih bioloških eistilnih naprav, kapacitet od 2 do 155 PE, sistemov za ueinkovito uporabo deževnice ter ponikalnih sistemov-drenaže.

Servisna dejavnost obsega izdelavo raznih nadomestnih delov za armature, obnavljanje in popravilo hidrantov, ventilov in druga popravila s podrocja vodovodnih armatur.

Usluge prašnega barvanja nudimo po treh postopkih:

- barvanje po postopku EWS
- barvanje po VROCEM postopku
- barvanje po postopku elektrostatike

 

Več o naših produktih si lahko ogledate v priloženih katalogih.


Kontakti

Zdravko Skubic 
direktor 
01 786 92 70

Janez Pušlar 
prodaja 
01 786 92 60

FAX: 01 786 92 66

e-mail: info@armex-armature.si