« Nazaj

Komunalne gradnje d.o.o.

Grosuplje
Komunalne gradnje d.o.o.
Naslov firme: Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje
ID za DDV: SI58858806
TRR: 03108-1007824567
Telefon: 01 78 18 100
Fax: 01 78 18 116
Spletna stran: http://www.komunalne-gradnje.si/
E-mail: info@kgg.si
Direktor: Viktor Dolinšek

Kdo smo?

Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje je podjetje z 25 letno zgodovino in izkušnjami na področju gradenj, obnov in vzdrževanj komunalnih vodov. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in nadaljevalo je z dejavnostim, ki jih je kot sektor gradnje več desetletij opravljalo v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje. Podjetje je imelo sprva 27 zaposlenih.

Z leti pridobljene izkušnje, novi kadri in najsodobnejša oprema so nam omogočili hiter razvoj in širitev dejavnosti, kar je pripeljalo do tega, da smo se leta 2001 preselili na novo lokacijo, kjer smo še danes. To je rešilo prostorsko stisko in hkrati omogočilo nadaljnjo rast podjetja.

V naslednjih letih je podjetje nadaljevalo z dobrim delom in se spoprijelo z vse večjimi in zahtevnejšimi projekti, kar se je kazalo tudi v rasti števila zaposlenih. Tako smo leto 2015 zaključili s 108 zaposlenimi.

Opremljeni smo z lastno težko in lahko gradbeno mehanizacijo, transportnimi sredstvi ter strokovnim znanjem, kar nam zagotavlja, da lahko izvajamo projekte tako na področju nizkih kot visokih gradenj. V občinah Grosuplje in Ivančna Gorica izvajamo tudi zimsko in letno vzdrževanje cest.

Glede na kadrovsko zasedbo in tehnično opremljenost lahko prevzamemo in kvalitetno izvedemo:

 • kanalizacijska omrežja
 • vodovodna omrežja
 • čistilne naprave in ostale objekte za odvajanje odpadnih voda
 • črpališča za odpadno vodo
 • črpališča, vodohrame, zajetja in ostale objekte za distribucijo pitne vode
 • zemeljska in gradbena dela pri izvedbi plinovodov, toplovodov, kabelske kanalizacije
 • manjše rekonstrukcije cest
 • letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin
 • črpanje in odvoz grezničnega blata
 • čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi
 • zunanjo ureditev objektov
 • izgradnjo komunalne infrastrukture
 • izgradnja, čiščenje in vzdrževanje lovilcev olj
 • hišne priključke za vodovod, kanalizacijo, toplovod, plin 

  Kvalitetna izvedba pomeni zadovoljstvo naročnika in skrb za ohranitev zdravega in čistega okolja.

Kontakti

Telefon: 01/ 7818-100
Fax: 01/ 7818-116
E-mail: info@kgg.si

Direktor: Viktor Dolinšek
gsm 041-785-919

email: viktor.dolinsek@kgg.si

Pomočnik/namestnik direktorja: Jože Kozinc
gsm 041-670-168

email: joze.kozinc@kgg.si

Direktor operative: Aleksander Kožman 
gsm 031-311-789
email: aleksander.kozman@kgg.si

Direktor komerciale:Gašper Malovrh
gsm 031-610-991

email: gasper.malovrh@kgg.si

Direktor finančno-splošnega sektorja: Andreja Barič
gsm 041-549-134
email: andreja.baric@kgg.si