« Nazaj

Hidrotehnik d.d Ljubljana

Ljubljana
Hidrotehnik d.d Ljubljana
Naslov firme: Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI71891935
TRR: 02923-0017360812
Telefon: 01 534 15 97
Fax: 01 534 15 13
Spletna stran: http://www.hidrotehnik.si/
E-mail: info@hidrotehnik.si
Direktor: predsednik uprave Srečko Judar

Kdo smo?

Naše storitve

Družba Hidrotehnik d.d. je specializirana za področje nizkih gradenj in hidrogradnjo ter urejanje voda. Opravlja tudi vodnogospodarsko službo, ki obsega vzdrževalna dela na vodotokih ter odpravo posledic neurij in poplav. Družba ima lastno betonarno za proizvodnjo betonskih mešanic, železokrivnico ter mehanične delavnice.


Kontakti

Telefon: +386 (0)1 53 41 512

Fax: +386 (0)1 53 41 513

E-naslov: info@hidrotehnik.si