« Nazaj

Režijski obrat občine Bohinj (komunala)

Bohinjska Bistrica
Režijski obrat občine Bohinj (komunala)
Naslov firme: Rožna ulica 18, 4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04 577 01 50
Fax: 04 577 01 55
Spletna stran: https://obcina.bohinj.si/objava/106027
E-mail: komunala@obcina.bohinj.si

Kdo smo?

Vodovod

Občina Bohinj, kot lastnik komunalne infrastrukture preko Režijskega obrata sama upravlja z vodovodi, ki so v njeni lasti. Občina Bohinj ima v lasti vodovodne sisteme Bohinjska Bistrica - Lepence - Log, Nemški Rovt, Nomenj, Bitnje, Stara Fužina - Ribčev Laz, Ukanc.

Naloge dejavnosti vodovod so:

• distribucija pitne, požarne in industrijske vode,
• odčitavanje in redna menjava vodomerov, 
• redno vzdrževanje vodovodnega sistema in hidrantov,
• investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema,
• priprava in nadzor investicij na vodovodnem sistemu, finančno tehnični nadzor, koordinacija del pri izgradnji, izbira izvajalcev,
• opravljanje tržnih storitev, 
• planiranje dela in opreme za izvajanje dejavnosti,
• priprava strokovnih podlag za sprejemanje občinskih odlokov,
• priprava in izvajanje HACCP sistema,
• izdelava katastra komunalne infrastrukture.

Kanalizacija

Naloge dejavnosti kanalizacija, čistilne naprave in črpališča so:

• redno vzdrževanje javne kanalizacije,
• odvajanje odpadnih voda po obstoječem kanalizacijskem omrežju,
• investicijsko vzdrževanje javne kanalizacije,
• spremljanje sestave odpadne vode (redne analize odpadnih voda na iztokih),
• vodenje in ažuriranje katastra,
• redno vzdrževanje čistilnih naprav in črpališč – strojne opreme,
• redno vzdrževanje čistilnih naprav in črpališč – elektro oprema,
• investicijsko vzdrževanje,
• spremljanje učinkovitosti obratovanja na vtočnih in iztočnih mestih,
• spremljanje delovanja črpališč.

Režijski obrat skrbi za 3 čistilne naprave: Bohinjska Bistrica (zmogljivost 2000 PE), Ribičev Laz (zmogljivost 1000 PE), Nemški Rovt (zmogljivost 150 PE).

Prav tako upravlja s 3 črpališči: Ukanc - Zlatorog (50 l/s), Ukanc - Naklova Glava (55 l/s) in Ribičev Laz - Pod Skalco (60 l/s).

Ravnanje z odpadki

Naloge dejavnosti so:

• organiziranje odvažanja, odlaganja odpadkov iz gospodinjstev in drugih dejavnosti, 
• organiziranje ločenega zbiranja odpadkov,
• organiziranje letnega rednega zbiranja, odvoza in odlaganja kosovnih odpadkov,
• redno vzdrževanje posod za odpadke na skupnih zbirališčih, 
• organiziranje zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov, 
• vodenje in ažuriranje katastra ekoloških otokov.


Kontakti

E-pošta: komunala@obcina.bohinj.si

Vodja režijskega obrata

Ciril Strgar, teh. prom.
tel.: 04 577 01 52
mob.: 041 528 715

Tajništvo

Marjeta Žnidar
tel.: 04 577 01 50

Finance

Vesna Kralj
tel.: 04 577 01 51

Strokovni sodelavec

Srečko Čemažar, inž.vok.
tel.: 04 577 01 34

Ravnanje z odpadki

Bojana Stare
tel.: 04 577 01 50

Delovodja

Branko Cerkovnik, Janko Rožič
tel.: 04 577 01 57
mob.: 031 706 513


Delovni čas

Ponedeljek - petek: od 7.00 do 15.00