Mikrobiologija

Mikrobiologija


Mikrobiologija

Tudi na področju mikrobiološke priprave vode ponuja sistem MERUS kvalitetno zaščito pred
neželenimi pojavi v cevnih omrežjih.

Ponuja rešitve za širok spekter uporabe, kot so preprečevanje
pojava alg v odprtih sistemih, hladilnih stolpih, kopališčih ali okrasnih vodnih fontanah, še posebej pa
je uporaben za odstranjevanje, ter preprečevanje razvoja legionel v sistemih za pitno vodo.

Podjetje MERUS je za namene preprečevanja nastanka posameznih organizmov v vodi razvilo
poseben spekter delovnih nihanj ter jih ponuja v tako imenovanih BIO-INDUSTRIJSKIH-NAPRAVAH (obročih), ki so v osnovi namenjene preprečevanju nastanka prej opisanih neželenih tvorb. Delovanje teh
naprav, sloni na dveh mehanizmih učinkovanja. Neposredno deluje na mikroorganizme istočasno pa
zmanjšuje gnezdišča le teh, ki se nahajajo v oblogah rje in vodnega kamna v sistemu.

Glede na to, da so MERUS obroči učinkoviti tudi v stagnirajoči vodi ter v slepih vodih, se tudi v problematičnih odsekih, kjer klasični postopki ne zaležejo veliko, doseže zmanjšanje obsega ali popolno uničenje mikroorganizmov. Izkušnje naših strank dokazujejo, da je v določenem časovnem obdobju (nekaj
tednov ali mesecev) mogoče zaznati zmanjšanje prisotnosti alg ali bakterij, dokler postopoma
popolnoma ne izginejo oz. se njihova prisotnost stabilizira na minimalnem nivoju.