« Nazaj

JEKO, javno komunalno podjetje d.o.o.

Jesenice
JEKO, javno komunalno podjetje d.o.o.
Naslov firme: Cesta m. Tita 51, 4270 Jesenice
ID za DDV: SI67496717
TRR: 070000000492171
Telefon: 04 58 10 400
Fax: 04 58 10 420
Spletna stran: www.jeko.si
E-mail: info@jeko.si
Direktor: Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.

Kdo smo?

Kdo smo

Smo javno komunalno podjetje, ki opravlja nasleldnje službe:
vodooskrba, plinifikacija, daljinsko ogrevanje, odvoz odpadkov, vzdrževanje cest, vzdrževanje kanalizacije, čistilne naprave, odlagališče odpadkov, pogrebne službe, vzdrževanje zelenic in upavljanje tržnice.

Kanalizacija

Enota kanalizacije opravlja vzdrževalna in ostala dela v občinah Jesenice in Žirovnica, na fekalni in meteorni kanalizaciji. Skupna dolžina kanalizacije je 102.279 m, od tega 22.278 m v občini Žirovnica in 80.019 m v občini Jesenice.

Na kanalizacijo,ki se zaključi s čistilno napravo Jesenice, je v občini Jesenice priključenih cca.16.600 prebivalcev, v občini Žirovnica, kjer se kanalizacija zaključi s skupinskimi greznicami pa cca. 620 prebivalcev.

Poleg vzdrževanja kanalizacije enota izvaja tudi praznjenje individualnih greznic.


Kontakti

Centrala:04 581 04 00
Tajništvo:04 581 04 17
E-pošta:info@jeko.si
Faks:04 581 04 20
 
DEŽURNE ŠTEVILKE
Vodovod:031 570 977
Plin:031 778 145
Pogrebna:031 520 200
Kanalizacija:041 616 787

Delovni čas

URADNE URE
 
Ponedeljek:od 8. do 11. in od 12. do 14. ure
Sreda:od 8. do 11. in od 12. do 16. ure
Petek:od 8. do 12. ure