« Nazaj

Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.

Sežana
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Naslov firme: Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
ID za DDV: SI89997271
TRR: 10100-0029191951
Telefon: 05 73 11 660
Fax: 05 73 11 650
Spletna stran: http://www.kraski-vodovod.si/
E-mail: info@kraski-vodovod.si
Direktor: Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.

Kdo smo?

Z vodo oskrbujemo 5 občin:

- Občina Sežana
- Občina Hrpelje Kozina
- Občina Divača
- Občina Komen
- Občina Miren Kostanjevica


Kontakti

Vodja distribucije sanitarne vode

Oskar Čebulec
tel: 05 73 11 645 
fax: 05 73 11 650
oskar.cebulec@kraski-vodovod.si

Vodja enote odpadne vode

Peter Švagelj
tel: 05 73 11 658 
fax: 05 73 11 650
peter.svagelj@kraski-vodovod.si

Nadzor kvalitete vode

Tjaša Korošec
tel: 05 73 11 645 
fax: 05 73 11 650
tjasa.korosec@kraski-vodovod.si

Vodja enote investicij

Stanislav Kristan
tel: 05 73 11 639 
fax: 05 73 11 650
stanislav.kristan@kraski-vodovod.si

Projektiranje in nadzor

Borut Hočevar
tel: 05 73 11 651 
fax: 05 73 11 650
borut.hocevar@kraski-vodovod.si

Vodja enote montaže

Jernej Dolenc
tel: 05 73 11 654 
fax: 05 73 11 650
jernej.dolenc@kraski-vodovod.si

Skladišče in nabava

Aleksander Mahnič
tel: 05 73 11 647
fax: 05 73 11 650
aleksander.mahnic@kraski-vodovod.si