« Nazaj

Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.

Cerknica
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.
Naslov firme: Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
ID za DDV: SI77038037
TRR: 03115-1000076543
Telefon: 01 70 97 910
Fax: 01 70 93 175
Spletna stran: http://www.komunala-cerknica.si/
E-mail: info@komunala-cerknica.si
Direktor: Anton Kranjc

Kdo smo?

JP Komunala Cerknica d.o.o. upravlja osem ločenih vodovodnih sistemov v občinah Cerknica,
Loška dolina. Vodni viri, ki se uporabljajo so kraški vodonosniki, kateri nimajo samočistilnega
učinka, in so zelo občutljivi na vse vplive okolja (kmetijstvo, promet, industrija, stanovanjska
gradnja itd).

Vodovodni sistemi so zaradi redke poseljenosti zelo razvejani. Skupna dolžina primarnega
omrežja je približno 215.000 m in sekundarnega približno 268.000 m z mnogimi objekti (zajetja,
črpališča in vodohrani). Povprečna količina prodane vode za leta 2004 do 2006 je 664.000 m3.

JP Komunala Cerknica d.o.o., v občini Cerknica upravlja čistilno napravo v Dolenji vasi s
2.500PE in na Rakeku 500PE. Upravlja tudi fekalno kanalizacijo v skupni dolžini primarnega
omrežja približno 18.600m.
V občini Loška dolina upravlja čistilno napravo v Starem trgu 1.950PE in fekalno kanalizacijo
v skupni dolžini primarnega omrežja približno 13.500m

JP Komunala Cerknica d.o.o., upravlja dejavnost ravnanja z odpadki v občinah Cerknica,
Loška dolina in Bloke.


Kontakti

Vodja komunalnega sektorja

Katarina VAVTAR KOVAČ, uni. vod. in kom. inž.
telefon: (01) 709 79 17 
e-pošta: katarina.kovac@komunala-cerknica.si

Vodja tehnične komerciale

Primož ŽALEC, dipl. org. menedž.
telefon: (01) 709 79 23
e-pošta: primoz.zalec@komunala-cerknica.si

Vodja tehničnega sektorja

Ludvik MARTINČIČ
telefon: (01) 709 79 22
e-pošta: ludvik.martincic@komunala-cerknica.si

 

Vodja finančno računovodskega sektorja

Tina URH, dipl. ekon.
telefon: (01) 709 79 14
e-pošta: tina.urh@komunala-cerknica.si

Dežurni vodovod: 041 688 624

Dežurni kanalizacija: 041 636 780