« Nazaj

Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.

Dravograd
Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
Naslov firme: Meža 143, 2370 Dravograd
ID za DDV: SI72013257
TRR: 04851 - 0000116255
Telefon: 02 87 21 110
Fax: 02 87 21 129
Spletna stran: http://www.jkp-dravograd.si/
E-mail: komunala@jkp-dravograd.si
Direktor: Marija Slavič univ.dipl.ekon., v.d. direktorice

Kdo smo?

Javno komunalno podjetje Dravograd je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo in izvaja gospodarske javne službe v skladu z odlokom na območju občine Dravograd. Za občino Dravograd je značilna reliefna razgibanost in razpršenost poseljenosti.

Dejavnosti:

- Distribucija pitne vode 
- Odvajanje padavinskih in čiščenje odpadnih voda 
- Izvajanje vodovodnih inštalacij v nove objekte ter sanacija starih 
- Polaganje keramike ( obnova starih kopalnicin sanitarij ) 
- Izvajanje zemeljskih del s kopačem ICB ( izkopi za novogradnje, vodovod, kanalizacijo itd. ) 
- Zbiranje in odvoz odpadkov 
- Pokopališka in pogrebna dejavnost 
- Čiščenje in vzdrževanje javnih in zelenih površin 
- Upravljanje in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav 
- Izvajanje prevozov raznega materiala


Kontakti

Direktor podjetja: +386 (0) 2 872 11 12

Vodja komunalne operative: +386 (0) 2 872 11 13

Tehnična sodelavka: +386 (0) 2 872 11 21

Tajništvo: +386 (0) 2 872 11 10

Računovodstvo: +386 (0) 2 872 11 14