« Nazaj

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.

Žalec
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Naslov firme: Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
ID za DDV: SI94086362
TRR: 19100-0010276331
Telefon: 03-713 60 00
Fax: 03 71 36 770
Spletna stran: http://www.jkp-zalec.si/
E-mail: info@jkp-zalec.si
Direktor: Janez Primožič

Kdo smo?

Glavna dejavnost družbe je opravljanje komunalnih storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev na območju Spodnje Savinjske doline.

JKP Žalec, d.o.o., na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec opravlja naslednje gospodarske javne službe:

  • oskrbo s pitno vodo,
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Na območju občine Žalec izvajamo še:

  • urejanje javnih površin,
  • storitev plakatiranja ter
  • pokopališko in pogrebno dejavnost.

Izvajamo tudi dopolnilne oziroma tržne komunalne dejavnosti, in sicer:

  • vzdrževanje vodomerov,
  • vodovodne storitve,
  • kanalizacijske storitve in
  • storitve tehnične službe – vodenje investicij v javno infrastrukturo in vodenje katastra.

Izvajamo tudi javna pooblastila:

  • izdajamo soglasja in projektne pogoje glede upravnih postopkov gradenj.

Kontakti

JKP Žalec, d.o.o.

Telefon: 03 713 60 00

Mobi: 031 30 80 80

Faks: 03 713 67 70 - uprava

E-naslov: info@jkp-zalec.si