Vodni kamen

Vodni kamen


Vodni kamen

MERUS-tehnologijo lahko uporabljamo tako v velikanskih cevnih izmenjevalcih toplote, v
kemijski in težki industriji kot tudi v majhnih pralnih in pomivalnih strojih.

V boju proti vodnemu kamnu je tehnološki sistem MERUS uporaben predvsem na področju tehničnih
vod, še posebej pa v sistemih, kjer vodo uporabljamo kot medij za transport in prenos toplote. Izkušnje
so pokazale, da se učinkovitost v temperaturnih področjih nad 100ºC ne zmanjša.

Z uporabo tehnologije vsiljenih nihanj, ki jih naprave podjetja Merus posredujejo v medij, trajno spremenijo
strukturo vodnega kamna. To pomeni, da vodni kamen ostane raztopljen v vodi bistveno dalj časa ter
da kristalizira šele pri bistveno višjih temperaturah oz. višjih koncentracijah vodnega kamna samega.
Dokler je v cevovodu ali v stroju prisoten zadosten pretok vode, je odlaganje kamna neznatno, saj
voda odnaša kristalizirane delce vodnega kamna s seboj. 

V primeru, da pretoka ni oz. je premajhen, se lahko vodni kamen sprva izloči v obliki mehkega sluzastega sloja, ki se ga v primerih ko je mesto dostopno, lahko enostavno brez uporabe kemijskih sredstev odstrani z brisanjem ali pršenjem.

Potrebno pa je omeniti, da pri nekaterih specialnih aplikacijah, pa tudi ta tehnologija naleti
na meje zmogljivosti. V primerih, kjer ni zadostnega pretoka vode za izpiranje kristaliziranih delov
vodnega kamna, se bo le ta še zmeraj nalagal na površine, seveda v zmanjšanem obsegu. Rešitev
predstavlja redno izvajanje izpiranja sistema.