Korozija

Korozija


Korozija

Področja uporabe MERUS-obroča proti koroziji so zelo raznolika. Na splošno velja, da ta tehnologijazmanjša oz. onemogoči nastanek in širitev preproste oblike korozije v vseh vodovodnih sistemih.

Spoznanja so tako na voljo za namene splošne oskrbe z vodo kot tudi za področje priprave
tehnološke vode npr. stroje z vodno napeljavo, parne sisteme, hladilne naprave ter namakalne
sisteme. Tako lahko govorimo o najširšem možnem naboru različnih področij, kjer lahko s pomočjo
tehnologije podjetja MERUS ustavimo pojav korozije, ter odstranimo že obstoječe sloje rje.

Pri odpravljanju težav s korozijo v vodovodih ali napravah se lahko razmeroma enostavno izmeri
vsebnost železa v vodi. V kolikor so znani tudi prejšnji podatki (pred namestitvijo MERUS -
tehnologije), je razlika očitna in jasno razvidna. Takoj po namestitvi delež železa v vodi strmo naraste
ter po določenem času prične upadati dokler ne doseže nižje vrednosti od izhodiščne. Vzorce vode
lahko iz vodovodnega sistema odvzamemo na kateremkoli mestu. Pri proizvajalcih pare se ponuja
»BlowDown« cev za odvzem vzorcev. Tudi popolnoma raztopljeni delci (TDS) so dobra izhodiščna
točka za preverjanje delovanja.

MERUS-obroči zmanjšajo samo tisti delež železa, ki se nahaja v vodi kot posledica korozije. Vendar
pa deleža železa oz. TDS-vrednosti ni možno znižati pod vsebnost železa v pitni vodi.