« Back

Plani in novosti komunalnega programa - podjetje LIVAR

3 oktober 2018

Plani in novosti komunalnega programa - podjetje LIVAR

Družba Livar d.d. , je v četrtek 27. 9. 2018 organizirala dogodek, kjer so prisotne seznanili s trenutnimi in planiranimi novostmi na področju komunalnega programa. Glavna tema dogodka je bil poudarek na kakovosti in varnosti. Program je zajemal naslednje teme:

-          pregled delovanja družbe Livar v letu 2018,

-          kakovost – strošek ali prihranek,

-          novosti komunalnega programa in

-          navodila za pravilno vzdrževanje pokrovov in rešetk

-          predstavitev priporočene vgradnje teleskopskih pokrovov Livar

 

Pozdravni nagovor in kratek pregled družbe Livar v letu 2018 nam je namenil član upravnega odbora g. Jože Strmole. Sledila je predstavitev kronologije razvoja artikla 604, kjer je vodja komunalnega programa g. Matej Smrekar prikazal evolucijo razvoja pokrova. Optimizirali in nadgradili so osnovne funkcionalnosti pokrova, z razvojem konstrukcije ter menjavo litine iz sive v nodularno so močno zmanjšalo težo, to pa pomeni, da mora izvajalec več pozornosti nameniti pravilni vgradnji pokrova. Pravilna vgradnja in redno vzdrževanje zagotavlja mnogo daljšo funkcionalnost pokrova.

O novostih nas je seznanil konstruktor komunalnega programa g. Boštjan Kadunc. Razvili so rešetko za vgradnjo v robnik art. 708, kot odgovor na deformacije na cestiščih pri nepravilni vgradnji rešetk in pokrovov. Razvoj rešetke art. 410 bo zamenjal obstoječi art. 406, artikla 621 in 622 pa sta še v razvojni fazi, prav tako art. 600 in 601, ki bosta z višjim okvirjem omogočila bolj kvalitetno vgradnjo. Pripravljajo obnovo nekaterih drugih artiklov 723, 502, 623, 722 itd., izboljšave se delajo skladno s potrebami trga.

V zadnjem delu programa je g. Smrekar izpostavil tehnično podporo in dobro sodelovanje z izvajalci, katerega rezultat so prilagoditve in razvoj posameznih artiklov komunalnega programa družbe Livar. Vsem poslovnim partnerjem nudijo hiter odziv ter vso potrebno tehnično podporo.
Na voljo pa je tudi nov katalog  in navodila za vzdrževanje pokrovov in rešetk . Veliko gradiva je tudi na njihovi spletni strani: http://livar.si/program-za-nizke-gradnje/

Ob zaključku smo si ogledali video o priporočeni vgradnji teleskopskih pokrovov Livar (art. 654 in 655) ter simulator delovanja teleskopskega pokrova. Glavne prednosti teleskopskih oz. samonivelacijskih pokrov so, da se prilagajajo spremembam cestišča, ni potrebne dodatne izdelave betonskega venca, pokrov pa nima neposrednega stika z jaškom. Več informacij o teleskopskih pokrovih boste dobili v predstavitvenem prospektu.