« Back

OTVORITEV NOVEGA POSLOVNO-LOGISTIČNEGA CENTRA JP KOMUNALE TREBNJE

28 junij 2019

OTVORITEV NOVEGA POSLOVNO-LOGISTIČNEGA CENTRA JP KOMUNALE TREBNJE

Direktor javnega podjetja Komunala Trebnje Stanko Tomšič in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sta prerezala trak in tako predala namenu novi poslovno-logistični center Komuna-le Trebnje. S poslovanjem na novi lokaciji Komunala s svojo logistiko ne bo obremenjevala me-sta Trebnje, hkrati pa bo prijaznejša do zaposlenih in uporabnikov komunalnih storitev. 

Komunala Trebnje d.o.o. je javno podjetje, ki zaposluje skoraj 80 delavcev, ki se veselijo novih prostorov, ki so jih namenu predali točno eno leto po slovesnem podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem del. 

»Novi logistični center je zgrajen za sedanje potrebe komunale in za predviden razoj v naslednjih 20 letih. Tukaj so vsi operativni in tudi vsi upravni prostori. Najbolj pomembno pa se mi zdi to, da bo novi objekt, novi logistični center bistveno bolj prijazen tako do zaposlenih kot tudi do uporabnikov komunal-nih storitev, ki bodo imeli vseskozi na voljo zadostno število parkirnih mest in omogočen dostop do vseh komunalnih služb tudi za invalide. Mislim, da je zagotovo eden od razlogov, da smo projekt v predvide-nem času in predvidenih finančnih okvirih uspešno izpeljali, to, da smo imeli vsi skupni cilj – tako vod-stvo podjetja, sodelavci, ki so podpirali idejo vodstva, kot tudi občine, naše lastnice, in občinski svetniki, ki so o tem odločali. To se mi zdi, da je lahko zgled dobre prakse tudi za naprej,« pravi direktor javnega podjetja Komunala Trebnje Stanko Tomšič.

Na 14 tisoč kvadratnih metrih površine so uredili poslovno stavbo s sejno sobo ter pomožne objekte za vozila in stroje, ki jih za opravljanje dejavnosti potrebujejo v trebanjskem komunalnem podjetju. Lokacija omogoča nadgradnjo dosedanjega obsega dela, s čimer bodo v podjetju zmanjšali odvisnost poslovanja od nihanj v posameznih dejavnostih, prav tako pa bodo znižali določene stroške poslovanja (npr. energije, popravil opreme, ki je bila do sedaj zaradi pomanjkanja prostora na prostem), zato se bo povečala tudi stabilnost podjetja.

Vrednost naložbe je približno 3,5 milijona evrov, pri čemer je izgradnja centra stala skoraj tri milijone evrov, Komunala pa je za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, preddela, nadzor in plačilo komu-nalnega prispevka namenila še približno pol milijona evrov.

Slavnostni gost odprtja je bil predsednik republike Borut Pahor, ki je skupaj z direktorjem Stankom Tom-šičem po blagoslovu tudi prerezal trak in si ogledal novo poslovno stavbo. Na slovesnem dogodku so se sicer zbrali sedanji in nekdanji zaposleni v Komunali Trebnje, župani vseh štirih občin soustanoviteljic – Alojzij Kastelic, Anton Maver, Dušan Skerbiš in Andrej Martin Kostelec, predsednik upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Miran Lovrič, predstavniki izvajalcev, med drugim direktor GPI Tehnike Drago Muhič in direktor projektantskega biroja Esplanada Rupert Gole, poslovni partnerji in številni občani. Dogodek so z glasbo obogatili učitelji Glasbene šole Trebnje, s petjem mlada sopranistka Jerica Steklasa, z izbrano besedo pa ga je povezovala Petra Krnc Laznik.