« Nazaj

Komunala Trebnje d.o.o.

Trebnje
Komunala Trebnje d.o.o.
Naslov firme: Goliev trg 9, 8210 Trebnje
ID za DDV: SI9607436
TRR: 02971-0018688039
Telefon: 07 34 81 260
Fax: 07 34 81 282
Spletna stran: http://www.komunala-trebnje.si/domov/
E-mail: info@komunala-trebnje.si
Direktor: Stanko Tomšič

Kdo smo?

Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 1962. V začetku je bilo zaposlenih 23 delavcev, osnovna dejavnost podjetja pa je bila vzdrževanje občinskih cest in izvajanje drugih storitev. Kasneje se je podjetje začelo v večji meri ukvarjati z gradbeništvom in komunalnimi dejavnostmi, v upravljanje pa je pričelo prevzemati zgrajeno komunalno infrastrukturo. Komunala Trebnje d.o.o. je leta 1994 nastala s preoblikovanjem podjetja Komunala Trebnje p.o. Po uveljavitvi Zakona o gospodarskih javnih službah je gospodarska družba postala last Občine Trebnje. Tedanja Skupščina Občine Trebnje je sprejela Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunala Trebnje. Podjetje je tako pridobilo status družbe z omejeno odgovornostjo, namen ustanovitve pa je bil izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, ki jih mora lokalna skupnost zagotavljati v občinskem prostoru.

Podjetje danes zaposluje 58 delavcev, temeljne dejavnosti pa so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki in upravljanje deponije komunalnih odpadkov Globoko.

Poleg že omenjenih dejavnosti podjetje opravlja tudi pogrebne in pokopališke storitve, vodi investicije v komunalno infrastrukturo, opravlja manjša gradbeno-vzdrževalna dela, skrbi za nemoten potek zimske službe ipd.


Kontakti

Vodja sektorja vodooskrba

Marjan Mejaš
07 348 12 68
GSM: 051 372 866

Vodja sektorja splošne komunale

Robert Pavlin 
07 348 12 78
GSM: 041 648 747

Vodja investicij

Tone Gričar
07 348 12 64
GSM: 051 372 871