« Nazaj

Komunala Kranj d.o.o.

Kranj
Komunala Kranj d.o.o.
Naslov firme: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
ID za DDV: SI72495421
TRR: 07000-0000464429
Telefon: 04 28 11 300
Fax: 04 28 11 301
Spletna stran: http://www.komunala-kranj.si/
E-mail: info@komunala-kranj.si
Direktor: Matjaž Berčon

Kdo smo?

Vodooskrba

Javno službo oskrbe s pitno vodo opravljamo v sedmih občinah:

Kranj, Cerklje, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur.

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega:

- upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami,

- redno in investicijsko vzdrževanje,

- izvajanje rekonstrukcij, novogradenj in tehnoloških izboljšav,

- zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.

Kontakti:

Centrala

T: 04 28 11 300

F: 04 28 11 301

E: info@komunala-kranj.si

Vodstvo

Matjaž Berčon, direktor

T: 04 28 11 312

Tajništvo direktorja

Maja Raspor

T: 04 28 11 312

E: maja.raspor@komunala-kranj.si

SEKTOR VODOVOD

Tajništvo SE Vodovod

Savska loka 33, 4000 Kranj

Irena Babnik

T: 04 28 11 358

Dežurna številka: 031 316 579

E: info@komunala-kranj.si

Delovna enota Črpanje in distribucija vode

Boštjan Dobrovoljc

T: 04 28 11 368

M: 031 511 991

E: bostjan.dobrovoljc@komunala-kranj.si

Delovna enota Vodovodno omrežje

Robert Hubat

T: 04 28 11 376

E: robert.hubat@komunala-kranj.si

Kakovost vode

Rok Oblak

T: 04 28 11 304

M: 040 571 561

E: rok.oblak@komunala-kranj.si

Kanalizacija

Komunala Kranj je upravljavec infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občin Naklo, Šenčur, Preddvor, v Mestni občini Kranj ter od leta 2007 dalje tudi v Občini Cerklje na Gorenjskem in za del območja v Občini Medvode.

Upravljamo z dvema čistilnima napravama, in sicer s Centralno čistilno napravo Kranj in čistilno naprav Lipce v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 

Centrala

T: 04 28 11 300

F: 04 28 11 301

E: info@komunala-kranj.si

Vodstvo

Matjaž Berčon, direktor

T: 04 28 11 312

Tajništvo direktorja

Maja Raspor

T: 04 28 11 312

E: maja.raspor@komunala-kranj.si

SEKTOR ODPADNE VODE

Mojca Košir Štojs, vodja sektorja

T: 04 28 11 319

M: 041 518 192

E: mojca.kosir@komunala-kranj.si

Tajništvo SE odpadne vode

Centralna čistilna naprava Kranj, Savska loka 31, 4000 Kranj

Majda Kozelj Zukanovič

T: 04 28 11 390

E: info@komunala-kranj.si

Dežurna številka: 041 366 398

Delovna enota Kanalizacijsko omrežje

Zoran Arnež

T: 04 28 11 353

M: 041 343 135

E: zoran.arnez@komunala-kranj.si

Delovna enota Čistilne naprave in črpališča

Marko Margetič

T: 04 28 11 382

M: 041 343 134

E: marko.margetic@komunala-kranj.si

Vzdrževanje kanalizacije

Egon Kepic

T: 04 28 11 388

M: 041 714 739

E: egon.kepic@komunala-kranj.si

Praznjenje greznic in MKČN

Klemen Čebašek

T: 04 28 11 306

M: 040 572 320

E: klemen.cebasek@komunala-kranj.si

Pooblaščenec za okolje, informacije in izdelava ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave

Blaž Bajželj

T: 04 28 11 383

M: 041 343 132

E: blaz.bajzelj@komunala-kranj.si

 

Ravnanje z odpadki

Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki opravljamo v:

Mestni občini Kranj in Občinah Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko.

Centrala

T: 04 28 11 300

F: 04 28 11 301

E: info@komunala-kranj.si

Vodstvo

Marko Kocjančič, direktor

T: 04 28 11 312

Tajništvo direktorja

Maja Raspor

T: 04 28 11 312

E: maja.raspor@komunala-kranj.si

SEKTOR ODPADKI

Igor Viktor Bizjak, vodja sektorja

T: 04 28 11 351

M: 031 613 432

E: igor.bizjak@komunala-kranj.si

DE Ravnanje z odpadki

Marjan Benedičič

M: 051 622 182

E: marjan.benedicic@komunala-kranj.si

DE Zbiranje odpadkov

Željko Kondič

T: 04 28 11 326

M: 041 660 193

E: zeljko.kondic@komunala-kranj.si

Bojan Slatnar

T: 04 28 11 326

M: 041 343 129

E: bojan.slatnar@komunala-kranj.si

Nadzornik

Ivan Grginič

M: 030 605 282

E: ivan.grginic@komunala-kranj.si

Zbirni centri za ločeno zbiranje odpadkov

Zarica

T: 04 28 11 393

Naklo

T: 04 25 720 54

Šenčur

T: 04 25 196 47

Najem zabojnikov

Redni odvoz odpadkov

Klemen Babnik

T: 04 28 11 305

E: info@komunala-kranj.si

Enkratni najem večjih zabojnikov

Nataša Golmajer

T: 04 28 11 303

E: kontejnerski.odvoz@komunala-kranj.si