« Nazaj

Komunala d.o.o. Idrija

Idrija
Komunala d.o.o. Idrija
Naslov firme: Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
ID za DDV: SI13286218
TRR: 04752-0000207145
Telefon: 05-372-72-00
Fax: 05-377-22-37
Spletna stran: http://www.komunalaidrija.si/si/
E-mail: info@komunalaidrija.si
Direktor: Beno Fekonja

Kdo smo?

Vodooskrba

Komunala Idrija upravlja s 13 vodooskrbnimi sistemi na območju občine Idrija. Od tega je 8 takih, ki oskrbujejo od 10 do 500 prebivalcev, pet pa več kot 500 ljudi.

V zadnjem desetletju je oskrba prebivalstva s pitno vodo v idrijski občini zelo napredovala. Tako ostajajo brez javne oskrbe s pitno vodo le še nekateri deli planot in manjši zaselki. S pitno vodo se tako oskrbuje približno 10.000 oz. 85 % vseh prebivalcev. V letu 2004 smo iz vseh sistemov skupno distribuirali 530.000 m3 vode, od tega 380.000 m3 gospodinjstvom, ostalo pa industriji in ustanovam.

V vodooskrbne sisteme je vključeno 45 zajetij, 21 vodohranov skupne kapacitete 1940 m3, 75,5 km primarnega in 46,1 km sekundarnega omrežja ter še drugi objekti kot so črpališča in razbremenilniki.

Odvoz odpadkov

Komunala Idrija izvaja javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki v dveh ločenih oskrbovalnih sistemih in sicer v Občini Idrija in Občini Cerkno.

Kanalizacija


Kontakti

24/7 DEŽURNA SLUŽBA

vodovod in kanalizacija:
051 440 527

pogrebna služba:
051 440 505

 

servisna služba:
051 400 700


Delovni čas

Uradne ure:
od ponedeljka do petka
7:00 - 15:00