« Nazaj

Javno podjetje Prlekija d.o.o.

Ljutomer
Javno podjetje Prlekija d.o.o.
Naslov firme: Ormoška cesta 3, 9240 Ljutomer
ID za DDV: SI34813144
TRR: 3300-00003716255
Telefon: 02 585 82 40
Fax: 02 585 82 48
Spletna stran: http://www.jp-prlekija.si/
E-mail: info@jp-prlekija.si
Direktor: Mag. Artur Racman

Kdo smo?

Javno podjetje Prlekija d.o.o., je družba z omejeno odgovornostjo, ki so jo dne 29.05.2009 ustanovile občine Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Križevci, Veržej, Ljutomer in Razkrižje, z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb

  • oskrbe s pitno vodo
  • ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Podjetje je v 100% lasti navedenih občin.

Ustanovitev skupnega javnega podjetja osmih občin desnega brega reke Mure, pa je med drugim pogojena tudi s skupnim projektom »Oskrbe prebivalstva Pomurja s pitno vodo«, oziroma v tako imanovanim »Sistemom C« tega projekta, ki naj bi infrastrukturno povezal navedene občine, te pa so dolžne zagotoviti skupnega izvajalca gospodarskih javnih služb.

Javno podjetje Prlekija je na podlagi odločitve občin, s 1.4.2010 prevzelo izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, od dotedanjega izvajalca, Komunalno stanovanjskega podjetja Ljutomer d.o.o., in sicer v vseh občinah, kjer je KSP Ljutomer d.o.o. izvajalo navedeno dejavnost do tedaj, ter pod obstoječimi pogoji, z istimi sodelavci, delovnimi sredstvi ter drugimi pogoji in razmerji, ki so bili skupaj z dejavnostjo preneseni na novega izvajalca gospodarskih javnih služb, in sicer z namero, da se bo obseg dejavnosti skladno z možnostmi in interesi občin ustanoviteljic, postopno razširil na celotno območje vseh občin ustanoviteljic JP Prlekija.

Urejanje in izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu s predpisi, postavlja pred javno podjetje veliko izzivov, saj je pokritost z javno infrastrukturo v posameznih občinah še vedno relativno skromna, veliko je vaških vodovodov, številna so neurejena premoženjsko-pravna razmerja v zvezi z lastništvom posameznih infrastrukturnih objektov in naprav, v nekaterih primerih bi bilo potrebno urediti vprašanje upravnih dovoljenj, na mejnih območjih nekaterih občin zagotavljajo vodooskrbo distributerji iz drugih območij, s katerimi je potrebno urediti poslovna razmerja... Še bolj raznoliko in še manj urejeno je področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Urejanje vseh navedenih vprašanj, je na eni strani seveda povezano z vprašanjem finančnih možnosti navedenih občin in možnosti pridobivanja dodatnih sredstev za investicije v infrastrukturo, na drugi strani pa z dejstvom, da novozgrajena infrastruktura nujno vedno povzroči znatne dodatne stroške amortizacije in vzdrževanja, pokrivanje le-teh pa se neugodno kaže v ceni javnih dobrin.


Kontakti

Tel: 02 58 58 240
Fax: 02 58 58 248
E: info@jp-prlekija.si
I: www.jp-prlekija.si