« Nazaj

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

Vrhnika
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
Naslov firme: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
ID za DDV: SI75879611
TRR: 02027-0011262773
Telefon: 01 75 02 950
Fax: 01 75 02 951
Spletna stran: http://www.kpv.si/
E-mail: info@kpv.si
Direktor: Mirko Antolović

Kdo smo?

Komunalno podjetje Vrhnika že od ustanovitve skrbi za komunalno infrastrukturo v občini Vrhnika in Borovnica. Do leta 1985 je podjetje poleg vzdrževanja sistema nastopilo tudi kot izvajalec novogradenj – izgradnja kanalizacije, vodovoda, makadamskih in asfaltnih cest, javne razsvetljave itd.

V zadnjih letih se trudimo, da vzdrževanje celotnih sistemov ter dograjevanje ločenega zbiranja in priprave odpadkov v Centru za zbiranje odpadkov Tojnice izvajamo čim bolj kvalitetno, racionalno in v skladu z najnovejšimi tehničnimi izsledki v Sloveniji in Evropi.

Dejavnost ravnanja z odpadki se je od leta 1995, ko je bilo skupaj z občinama Vrhnika – Borovnica sklenjeno da pričnemo odpadke ločevati na sekundarne surovine in neuporabne odpadke, tako razvila, da smo kot podjetje postali razpoznavni v slovenskem okolju.

Celoten projekt ločevanja odpadkov si je zamislilo in udejanilo vodstvo podjetja in pri tem uporabljalo znanje domačih strokovnjakov in izvajalcev tako, da je bil projekt »pisan« na kožo naših strank.

Od samega koncepta ravnanja z odpadki, nabave ustreznih posod, izdelave načrtov za sortirnico in kompostarno, izvajanje del na obeh investicijah, poučevanja delavcev, zaključevanja kroga zbranih surovin do predelovalcev inovativnih pristopov in izdelkov, do potankosti premišljenega in izdelanega informacijsko komunikacijskega sistema – vse je načrtovano z lastno pametjo in z mislijo spremeniti stare zakoreninjene miselne vzorce o odpadkih.


Kontakti

Podjetje

01 75 02 950

01 75 02 960

Dežurni

041-364-681

Fax

01 75 02 951

e-pošta info@kpv.si

Stanje števcev www.komunala.com

Center za ravnanje z odpadki Vrhnika www.crovrhnika.si