« Nazaj

Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.

Vodice
Javno podjetje Komunala Vodice d.o.o.
Naslov firme: Utik 1, 1217 Vodice
ID za DDV: SI85158640
TRR: 02013-0255197604
Telefon: 01-833-25-00
Fax: 01-833-25-09
Spletna stran: https://www.vodice.si/objava/55286
E-mail: sprejemna@jpk-vodice.si
Direktor: Jure Vrhovnik

Kontakti

Direktor:
Jure Vrhovnik, inž. str. (jure.vrhovnik@jpk-vodice.si)
 
Sprejemna pisarna in tehnični sektor:
Miha Bergant (miha.bergant@jpk-vodice.si)
 
Vodja računovodstva in glavne pisarne:
Katarina Tavčar (finance@jpk-vodice.si)
 
24-urna dežurna služba oskrba s pitno vodo
JP Komunala Vodice d.o.o.: 051 622 282
KP Kamnik d.d.: 041 616 087

24-urna dežurna služba odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
JP Komunala Vodice d.o.o.: 051 622 282
KP Kamnik d.d.: 041 326 256

Delovni čas

Uradne ure so v poslovnih prostorih javnega podjetja (Dom krajanov Utik, Utik 1) v ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 in v sredo od 9.00 do 12.00 ter od 14.00 do 17.00 ure.