« Nazaj

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Slovenj Gradec
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o.
Naslov firme: Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
ID za DDV: SI53440978
TRR: 03175-1000161873
Telefon: 02 881 20 20
Fax: 02 881 20 40
Spletna stran: http://www.komusg.si/
E-mail: info@komusg.si
Direktor: Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.

Kdo smo?

pitno vodo oskrbujemo prebivalce Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Upravljamo in vzdržujemo približno 225 km vodovodnega omrežja. Večino omrežja (91 %) predstavljajo cevi iz umetnih materialov, kot sta polietilen in polivinlklorid. Del omrežja (5 %) je iz salonitnih cevi, ki jih podjetje menja z cevmi iz umetnih materialov.

Po naročilu izvajamo čiščenje hišnih kanalizacijskih priključkov, čiščenje in odmašitve internega kanalizacijskega omrežja v stavbah, z obratovanjem CČN Slovenj Gradec pa bomo izvajali tudi praznjenje greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. 


Kontakti

VODJA VODOOSKRBE

Tone Vocovnik, el. inž.

T: 02 88 120 42

M: 041 781 925

E: tone.vocovnik@komusg.si

VODJA RAVNANJA Z ODPADKI

Dejan Požgan, kom. inž.

T: 02 88 120 17

M: 041 363 653

E: dejan.pozgan@komusg.si

VODJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Gregor Mlakar, strojni tehnik

M: 031 626 568

E: gregor.mlakar@komusg.si

VODJA ENOTE ENERGETIKA in OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO

Bogomir Kačič, kom. inž.

T: 02 88 120 22

M: 041 652 904

E: miran.kacic@komusg.si

VODJA OSKRBE Z ZEMELJSKIM PLINOM

Darijan Plaz, dipl. inž. str.

T: 02 88 120 21

M: 051 610 750

E: darijan.plaz@komusg.si

VODJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI

mag. Tjaša Borovnik

T: 02 88 120 27, 02 88 120 49

M: 031 331 657

E: tjasa.borovnik@komusg.si

VODJA ENOTE - KOMUNALNE STORITVE

Damjan Merzdovnik, dipl. inž. Grad

T: 02 88 120 31

M: 031 612 907

E: damjan.merzdovnik@komusg.si

VODJA STROKOVNO TEHNIČNIH SLUŽB

Branka Slemenik, inž.geod., dipl.ekon.

T: 02 88 120 41

M: 041 730 634

E: branka.slemenik@komusg.si

VODJA RAČUNOVODSTVA

Janja Vrhovnik, univ. dipl. ekon

T: 02 88 120 32

M: 051 682 844

E: janja.vrhovnik@komusg.si