« Nazaj

Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

Radeče
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.
Naslov firme: Titova 107, 1433 Radeče
ID za DDV: SI30080070
TRR: 06000-0080753284
Telefon: 03 56 80 240
Fax: 03 56 80 242
Spletna stran: http://www.komunala-radece.si/
E-mail: tajnistvo@komunala-radece.si
Direktor: Slavko Kočevar, dipl.upr.org.

Kdo smo?

Upravljanje in vzdrževanje javnih vodovodov

Vodovodni sistemi, ki jih upravljamo so naslednji:

- Vodovod Radeče (Njivice, mesto Radeče, Hotemež, Vrhovo, Prapretno, Log, v pripravi je še
Obrežje) 
- Vodovod Brunk (Rudna vas, Dobrava, Brunk, Goreljce, Vrhovška gora) 
- Vodovod Brunška gora (naselje Brunška gora z okolico) 
- Vodovod Čimerno (vas Čimerno, Zavrate, Zgornje Jelovo)

Gospodarjenje z odpadki

JP Komunala Radeče d.o.o. vrši na celotnem območju občine Radeče dejavnost gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki, ki zajema zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na ustrezne lokacije za prevzem odpadkov.

V redni odvoz odpadkov je vključenih že skoraj 81% vseh prebivalcev, vso gospodarstvo, obrtne obratovalnice in ustanove. Sistem ločenega zbiranja odpadkov je organiziran v vseh urbanih območjih, na ekoloških otokih, kjer so posode za papir, plastenke ter steklo. Za ostale odpadke imajo vsi uporabniki tipske plastične in kovinske posode različnih velikosti 80, 120, 160, 240, 770 in 1100 l, glede na število uporabnikov. V manjši meri so v uporabi tudi kovinski zabojniki kapacitete 5 m3 (kontejnerji), namenjeni težje dostopnim zaselkom.

Deponiranje preostalih komunalnih odpadkov s področja Občine Radeče se izvaja na regijski deponiji Unično, ki jo uporabljajo še občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija.


Kontakti

Tel: +386 (0)3 56 80 240
Fax: +386 (0)3 56 80 242
E-mail: tajnistvo@komunala-radece.si

Tajništvo
Špela Senica
Tel: (03) 56-80-240
E-mail: tajnistvo@komunala-radece.si

Vodja FRS
Tanja Korimšek Starina
Tel: (03) 56-80-244
E-mail: tanja.korimsek.starina@komunala-radece.si

Dežurna služba – vodovod
GSM: 031 753 301

Pogrebna služba
Blanka Hrup
Tel: (03) 56-80-255
GSM: 031 703 554
E-mail: tajnistvo@komunala-radece.si

Operativa
Ceste zimska služba – Damjan Trebežnik
GSM: 041 772 612
E-mail: damjan.trebeznik@komunala-radece.si

Kanalizacija, odpadki – Tomaž Knavs
GSM: 041 772 613
E-mail: tomaz.knavs@komunala-radece.si

Vodovod – Robert Sonc
GSM: 041 824 202
Tel: (03) 56-80-245
E-mail: vodovod@komunala-radece.si

Vrtnarija
Edita Klanšek
Blanka Hrup
Tel: (03) 56-80-255
E-mail: tajnistvo@komunala-radece.si


Delovni čas

Ponedeljek – Petek od 6.00 do 14.00