« Nazaj

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Ilirska Bistrica
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Naslov firme: Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica
ID za DDV: SI37819127
TRR: 10100-0000023081
Telefon: 05 71 10 671
Fax: 05 71 10 672
Spletna stran: http://www.kp-ilb.si/
E-mail: info@kp-ilb.si
Direktor: Igor Batista

Kdo smo?

Vodooskrba

JP Komunal Ilirska BIstrica, d.o.o. upravlja s tremi vodovodnimi sistemi in sicer: Ilirska Bistrica, Podstenjšek in Knežak.JP Omrežje je dolgo cca 124.161 m s premerom cevovodov od O 50 mm do O 250 mm. Omrežje je sestavljeno iz različnih cevovodnih materialov (jeklo, PEHD, AC, PVC, duktil).

Kanalizacija

Osnovna dejavnost enote kanalizacija je upravljanje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami na tem sistemu v občini Ilirska Bistrica.

Skupno torej upravljamo cca 31.600 m javne kanalizacije. Kanalizacijsko omrežje je v glavnem zgrajeno v mešanem sistemu, delno pa v ločenem sistemu. Kanalizacijske cevi so iz različnih materialov (betonske, AC, PVC).

Ravnanje z odpadki

V organiziran odvoz je vključenih vseh 64 naselij, s skupaj 14.056 prijavljenimi uporabniki storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov Jelšane. Upravljamo z odlagališčem nenevarnih odpadkov Jelšane.


Kontakti

Vodovod

05 71 10 674

Kanalizacija in odvoz odpadkov

05 71 10 673

Dežurna številka vodovod

05 71 10 684