« Nazaj

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

Sevnica
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Naslov firme: Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
ID za DDV: SI90581121
TRR: 02379-0013698364
Telefon: 07 81 64 700
Fax: 07 81 64 711
Spletna stran: https://www.komunala-sevnica.si/
E-mail: komunala.sevnica@siol.net
Direktor: Mitja Udovč, dipl. inž. grad.

Kdo smo?

Glavne dejavnosti

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
Ravnanje z odplakami 
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Pogrebna dejavnost

Vodooskrba

Na območju občine Sevnica je evidentiranih preko 210 vodovodnih sistemov, od tega je le 54 javnih vodovodov - JV (oskrbujejo s pitno vodo več kot 50 oseb oziroma zagotavljajo v povprečju 10 m3 vode/dan), od tega jih je bilo v letu 2006 v upravljanju Komunale d.o.o. Sevnica 7, 47 javnih vodovodov so upravljale krajevne skupnosti ali vaški vodovodni odbori. Preostali vodovodi (cca 156) niso evidentirani kot javni vodovodi in so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo.

Kanalizacijski sistem

Dolžina kanalizacijskega sistema v mestu Sevnica je okoli 40 km. Cevi so večinoma iz betona, v novejšem času pa se gradnje in sanacije kanalizacije izvajajo s plastičnimi materiali. Prevladuje mešan sistem, na katerega je preko 963 priključkov iz gospodinjstev priključenih 4.311 prebivalcev. Preko kanalizacije se tako odvajajo odpadne vode za 90 % vseh prebivalcev v mestu Sevnica. Odpadne vode iz industrije in storitvenih dejavnosti se odvajajo v sistem preko 171 priključkov.

Dolžina kanalizacijskega sistema Gabrijele je 3.884 m, večinoma iz polietilenskih cevi. Zgrajen je ločen sistem, ki vključuje 47 gospodinjskih priključkov, kar pomeni ustrezno odvajanje odpadnih voda za okoli 140 uporabnikov. Čiščenje odpadne vode se vrši na rastlinski čistilni napravi Bazga.

Dolžina kanalizacijskega sistema Kompolje je 1.135 m, večinovma iz PEHD (polietilen) materiala. Na sistemu je 15 gospodinjskih priključkov, preko katerih se odvaja odpadna voda za 63 uporabnikov. Zbrane odpadne vode se očistijo na čistilni napravi Kompolje.


Kontakti

Tajništvo

(07) 81 64 700

Oskrba s pitno vodo

(07)81 64 724

Ravnanje z odpadki

(07) 81 64 714

Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda

(07) 81 64 724

Investicije

(07) 81 64 725