« Nazaj

Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje

Mozirje
Javno podjetje Komunala, d.o.o. Mozirje
Naslov firme: Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje
ID za DDV: SI25344650
TRR: 03117-1003698134
Telefon: 03 839 36 50
Fax: 03 839 36 60
Spletna stran: http://komunala-mozirje.si/
E-mail: komunala.mozirje@siol.net
Direktor: Andrej Ermenc

Kdo smo?

V skladu z Odloki o oskrbi s pitno vodo upravljamo z javnimi vodovodi v občinah Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče in Rečica ob Savinji. Z vsemi občinami imamo podpisane pogodbe o upravljanju, ki so tudi pravna podlaga za izkazovanje vodovodnih objektov in naprav med dolgoročnimi obveznostmi do občin.

Po občinskih odlokih upravljamo s centralno čistilno napravo Loke pri Mozirju, ki je v skupni lasti občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji čistilno napravo Luče, ki je v lasti občine Luče in čistilno napravo Ljubno v lasti občine Ljubno.

Nadaljuje se izgradnja kanalizacijskih sistemov in priklapljanje občanov na čistilno napravo. Investicije, ki so se izvajale v ta sistem v vseh občinah so bile financirane pretežno iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Količina odvedenih odpadnih voda je iz leta v leto v manjšem porastu. V vseh občinah se bo tudi v prihodnjem obdobju nadaljevala izgradnja kanalizacijskih sistemov, saj je bo tudi še v naprej ostala kot vir financiranja tega področja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Zbiranje in odvoz odpadkov opravljamo na območju občin Mozirje in Rečica ob Savinji. Opremljeni smo z dvemi specialnimi vozili za zbiranje in odvoz odpadkov ter z dvemi vozili samonakladalci kontejnerjev. Odlaganje odpadkov se vrši na CERO Celje.


Kontakti

Direktor

Andrej ERMENC

03/839 36 54 
andi@komunala-mozirje.si

Oskrba z vodo

Miran PUČNIK

03/839 36 66