« Nazaj

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.

Radlje ob Dravi
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
Naslov firme: Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi
ID za DDV: SI64562999
TRR: 25100-9712218181
Telefon: 02 88 71 105
Fax: 02 88 71 317
Spletna stran: http://www.jkp-radlje.si/
E-mail: info@jkp-radlje.si
Direktor: Erik Mravljak

Kdo smo?

Dejavnosti podjetja

  • Oskrba s pitno vodo,
  • Ravnanje z odpadki,
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
  • Pokopališka in pogrebna dejavnost,
  • Upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov,
  • Izvajanje gradbenih in instalacijskih del,
  • Vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin ter zimska služba.

Opis

Družba je pravna naslednica KOMUNALNEGA PODJETJA Radlje ob Dravi, katerega ustanovitelj je bil leta 1959 Občinski ljudski odbor Radlje ob Dravi. Podjetje je v obdobju do leta 1973 poslovalo pod firmo KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE , po letu 1973 pa zopet kot KOMUNALNO PODJETJE Radlje ob Dravi. Leta 1994 se je podjetje statusno preoblikovalo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah v družbo z omejeno odgovornostjo kot javno podjetje. Od tega časa dalje podjetje posluje pod firmo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d.o.o.

 


Kontakti

Uprava (Tajništvo):

tel.: 02 887 11 05
fax: 02 887 13 17

Računovodstvo:

tel.: 02 887 38 10 Darja Langeršek

Obračun komunalnih storitev:

tel.: 02 620 28 03 Pavla Mesarič

Upravljanje stanovanj:

tel.: 02 620 28 01 Aleksandra Svetina

Izterjava:

tel.: 02 620 28 00 Mija Tratnik

Kadrovske in splošne zadeve:

tel.: 02 620 28 07 Erik Mravljak

Pogrebna služba:

tel.: 02 620 28 05
mbt: 031 606 911 Marjan Lorenci
mbt: 041 625 582 Mitja Kovač

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda:

tel.: 02 620 28 08
mbt: 031 348 363 Andrej Podlesnik

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - dežurstvo:

mbt: 030 226 726

Vodooskrba:

tel.: 02 620 28 02
mbt: 041 321 271 Kristijan Palko

Vodooskrba - dežurstvo:

mbt: 031 331 670

Ravnanje z odpadki:

tel.: 02 620 28 06 Igor Faletič