« Nazaj

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Domžale
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Naslov firme: Savska cesta 34, 1230 Domžale
ID za DDV: SI54471656
TRR: 02300-0012119486
Telefon: 01 72 95 430
Fax: 01 72 95 450
Spletna stran: http://www.prodnik.si/
E-mail: info@jkp-prodnik.si
Direktor: Marko Fatur, univ. dipl. ing. stroj.

Kdo smo?

Od leta 1999 Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. nastopa kot družba z omejeno odgovornostjo, javno podjetje, ki je organizirano na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah. Naše dejavnosti, kot so oskrba s pitno vodo, kanalizacija in javna higiena, slonijo na sprejetih odlokih občin, v katerih kot upravljalci izvršujemo javno gospodarsko službo. Ta območja pokrivajo območja občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče, kjer opravljamo vse glavne registrirane dejavnosti. Občina Domžale ima 56,16 % poslovnega deleža, Občina Mengeš 14,00 %, Občina Trzin 5,84 %, Občina Lukovica 12,00 % in Občina Moravče 12,00 % poslovnega deleža.


Kontakti

Telefon: 01/ 72-95-430 ali 01/ 72-95-460
Telefaks: 01/ 72-95-450
E-pošta: info@jkp-prodnik.si