« Nazaj

Hydrovod d.o.o.

Kočevje
Hydrovod d.o.o.
Naslov firme: Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje
ID za DDV: SI50590049
TRR: 0232-00019840967
Telefon: 01 8938 170
Fax: 01 8938 184
Spletna stran: https://www.hydrovod.si/
E-mail: hydrovod@hydrovod.si
Direktor: Antun Gašparac, univ. dipl. inž. grad.

Kdo smo?

V sedanji organizacijski obliki javno podjetje deluje od 30.06.2000, ko je bilo na podlagi sprejetih občinskih odlokov Javno komunalno podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. preoblikovano v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost.

Lastniški deleži posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu javnega podjetja znašajo:

delež Občine Kočevje 60,68%
delež Občine Ribnice 24,80%
delež Občine Loški potok 6,23%
delež Občine Sodražica 5,85%
delež Občine Kostel 2,44%

V javnem podjetju Hydrovod d.o.o. izvajamo javno gospodarsko službo zbiranje, čiščenje in distribucija vode na področju petih zgoraj navedenih občin v skladu s sprejetim ustanovitvenim aktom Hydrovod d.o.o. v okviru izvajanja osnovne dejavnosti opravlja še naslednje dejavnosti:

strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
izdajanje soglasij oz. dovoljenj za priključitev na javno vodovodno omrežje 
določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infrastrukturo.


Kontakti

Centrala

01 8938 170

Reklamacije

01 8938 176

Soglasja

01 8938 182

Fax

01 8938 184

Dežurna služba

051 319 800