« Nazaj

EKO-PARK d.o.o. Lendava

Lendava
EKO-PARK d.o.o. Lendava
Naslov firme: Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava
ID za DDV: SI87430401
TRR: 02342-0254404513
Telefon: 02 577 62 86
Fax: 02 577 62 84
Spletna stran: http://eko-park.si/
E-mail: info@eko-park.si
Direktor: Jožef Gerenčer

Kdo smo?

Družba je bila ustanovljena leta 2004. Leta 2006 se je preoblikovala, spremenila ime v Poslovni park – inženiring in začela razvijati ob consultingu že inženiring dejavnost.

Družba je vpisana v seznam projektivnih in geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije pod ev. številko: 2631.

Z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lendava na svoji 4. seji dne 26.03.2007 (Uradni list RS št.33/07) se je ustanovilo javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva, kot družba z omejeno odgovornostjo za opravljanje dejavnosti, ki so navedene v odloku kot gospodarske javne službe.

Podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava / ÖKO-PARK Kft. Lendva je registrirano pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti s sklepom Srg 2007/00406 z dne 16.07.2007 pod št. reg. vložka 1/02808/00.

Vodooskrba

Eko-park d.o.o. Lendava od leta 2008 izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo. Podjetje upravlja in vzdržuje celoten vodovodni sistem v lasti Občine Lendava, ki oskrbuje nekaj več kot 10.000 prebivalcev na območju občine. Prav tako pa izvaja javno službo za del občine Dobrovnik, točneje za vas Žitkovci.

Vodovodni sistem sloni na kakovostnem vodnem zajetju Gaberje, kjer je črpališče z dvema črpalkama, ki črpata vodo iz tretjega vodonosnega sloja na globini 18 m. Na vodovodnem sistemu so trije vodohrani ter vodovodne cevi v skupni dolžini okoli 200 km. Celoten vodni sistem nadziramo s pomočjo telemetrije, ki omogoča stalni monitoring oz. kontrolo in vodenje delovanja vodovodnega sistema ter vodenje evidenc.

Podjetje ima ustrezno kvalificirane in uposobljene vodovodarje in druge kadre, kar mu omogoča, da z lastnimi kapacitetami vzdržuje in nadzira celoten vodovodni sistem.


Kontakti

Direktor

Jožef GERENČER
Tel.: 02 577 62 82
e-mail: jozef.gerencer@eko-park.si

Vodja, menedžer sektorja ekonomika in projekti

Branka BENSA
Tel.: 02 577 62 80
e-mail: branka.bensa@eko-park.si

Vodja, menedžer sektorja voda

Stanislav GJERKEŠ
Tel.: 02 577 62 80
e-mail: stanko.gjerkes@eko-park.si

Dežurni vodovodar

041 70 70 80