« Nazaj

Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

Celje
Simbio, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Naslov firme: Teharska cesta 49, 3000 Celje
ID za DDV: SI54123135
TRR: 06000-0141787818
Telefon: 03 42 56 400
Fax: 03 42 56 412
Spletna stran: http://www.simbio.si/
E-mail: info@simbio.si
Direktor: Marko Zidanšek

Kdo smo?

Družba za ravnanje z odpadki Simbo, d.o.o., je bila ustanovljena 1. maja 1996 (takrat z imenom Javne naprave) za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. To dejavnost opravlja družba oz. javno podjetje v 12 občinah: Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. V organiziran odvoz odpadkov je tako vključenih 110.000 prebivalcev s Celjskega in se letno zbere 50.000 ton komunalnih odpadkov, ki se jih vozi v Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje.

Ena izmed pomembnih dejavnosti Simbia je tudi čiščenje javnih površin, ki ga opravlja v celjskem mestnem jedru.

Družbo so ustanovile štiri občine: Mestna občina Celje, ki ima v lasti 84,1 odstotka družbe, Vojnik z 8,9-odstotnim lastništvom, Štore, ki imajo 4,7 odstotka podjetja, ter Dobrna z 2,3 odstotka.

Simbio tudi upravlja z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje, v katerega je vključenih 24 občin Savinjske regije. V centru, katerega izgradnja je bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, se ločeno zbrani odpadki dodatno presortirajo v sortirnici, biološki odpadki se kompostirajo, mešani komunalni odpadki pa se obdelajo v objektu za mehansko-biološko obdelavo, kjer se ločita lahka in težka frakcija. Lahko frakcijo se nato odpelje v Toplarno Celje na termično obdelavo, težko pa odloži na odlagališču preostanka odpadkov.

Družba Simbio upravlja tudi z zbirnimi centri Bukovžlak, Polzela (Andraž), Tabor – Vransko, Vojnik in Prebold.


Kontakti

Tajništvo

tel.: 03 425 64 11
fax: 03 425 64 12
info@simbio.si
Kontaktna oseba: Lucija Koštomaj

Reklamacije (le v času uradnih ur)

tel.: 03 425 64 33
fax: 03 425 64 12
info@simbio.si

Izterjava

tel.: 03 425 64 43

Prijava v sistem odvoza

tel.: 03 425 64 33
fax: 03 425 64 12
info@simbio.si
Kontaktna oseba: Aleš Koprivnik

Menjava zabojnika

tel.: 03 425 64 04

Naročilo zabojnika za gradbene odpadke

Tel.: 03 425 64 22

Vhodna kontrola v Zbirni center Bukovžlak

tel.: 03 425 64 55

RCERO Celje

tel.: 03 425 64 50
fax: 03 425 64 60

Dežurna služba izven delovnega časa

031 349 091

Ločeno zbiranje odpadkov

tel.: 03 425 64 27
info@simbio.si
Kontaktna oseba: Tadej Ferlež