« Nazaj

Čisto mesto Ptuj, podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o.

Ptuj
Čisto mesto Ptuj, podjetje za gospodarjenje z odpadki, d.o.o.
Naslov firme: Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj
ID za DDV: SI38292912
TRR: 02150-0012343243
Telefon: 02 780 90 20
Fax: 02 780 90 30
Spletna stran: http://www.cistomesto.si/
E-mail: info@cistomesto.si
Direktor: Janez Letnik, dipl.org.

Kdo smo?

Čisto mesto Ptuj d.o.o. je družba za gospodarjenje z odpadki. V 17 letih delovanja se je razvilo v eno vodilnih podjetij na svojem področju v Sloveniji. 
V podjetju Čisto mesto Ptuj d.o.o. je sistem kakovosti zasnovan v skladu s standardom ISO 9001:2000, kar potrjuje tudi certifikat kakovosti, ki ga je podelila certifikacijska hiša BVQI.
Področje delovanja podjetja lahko razdelimo na nekaj sklopov:

- odvoz odpadkov,

- predelava in obdelava ostanka komunalnih odpadkov, kosovnih odpadkov, odpadkov iz zbiralnic ločenih frakcij ter nevarnih gospodinjskih odpadkov,

- odlaganje ostanka komunalnih odpadkov v obliki bal.

Sistem ravnanja z odpadki temelji na ločenem zbiranju, ki se prične na izvor, nadaljuje v zbiralnicah ločenih frakcij, ter nenazadnje na CERO (center za ravnanje z odpadki) Gajke. CERO Gajke je sodoben kompleks za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki pokriva območje 17 občin Spodnjega Podravja. V sistem ravnanja z odpadki je vključenih 20.500 gospodinjstev ter 1.150 podjetij.

V prihodnosti dajemo v podjetju še večji poudarek na ločenem zbiranju odpadkov, povečevanju deleža gospodinjstev vključenih v odvoz odpadkov na območju Spodnjega Podravja. Zmanjševanju količin odloženih odpadkov na 40% skupne količine vseh zbranih odpadkov, ter se tako približati podjetjem ravnanja z odpadki iz razvitih delov zahodne Evrope. Na območju Slovenije želimo ostati vodilno podjetje na področju ravnanja z odpadki in vzor ostalim podjetjem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.


Kontakti

Tajništvo:                            

02 780 90 20

info@cistomesto.si

               

Računovodstvo:

Marjana Rojs

02 780 90 31

m.rojs@cistomesto.si