« Nazaj

Komunala Javno podjetje d.o.o. Murska Sobota

Murska Sobota
Komunala Javno podjetje d.o.o. Murska Sobota
Naslov firme: Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
ID za DDV: SI61364576
TRR: 02340-0011260725
Telefon: 02 521 37 00
Fax: 02 521 37 40
Spletna stran: http://www.komunalams.si/
E-mail: info@komunalams.si
Direktor: Tadej Ružič

Kdo smo?

V Mestni občini Murska Sobota je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih več kot 2/3 prebivalstva. Javno podjetje znotraj dejavnosti odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih vod zagotavlja:
- Vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije. 
- Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. 
- Upravljanje čistilnih naprav 
- Praznjenje greznic po naročilu 
- Odmaševanje in čiščenje kanalizacije po naročilu.

Javno podjetje d.o.o. upravlja in vzdržuje 12 kanalizacijskih sistemov v MO Murska Sobota. Sistem predstavlja približno 120 km kanalizacijskih vodov in 20 prečrpališč , ki omogočajo gravitacijski način odvajanja odpadnih vod do centralne čistilne naprave V Murski Soboti. Kanalizacijski sistem je ločenega tipa, razen v mestu Murska Sobota, kjer je najstarejši sistem in je mešanega tipa. To pa pomeni, da se v kanalizacijski sistem steka odpadna voda iz gospodinjstev, obrti in industrije, ob deževnem vremenu pa tudi del padavinske vode.

Javno podjetje Komunala d.o.o. Murska Sobota upravlja in vzdržuje 5 čistilnih naprav:
- Čistilna naprava Beltinci 
- Čistilna naprava Cankova 
- Čistilna naprava Hodoš 
- Čistilna naprava Kuzma 
- Čistilna naprava Rogašovci


Kontakti

Kanalizacija

Kontaktna oseba: Vasja Bugar

24-urna dežurna služba, prijava napak na kanalizacijskem sistemu in prijava nujnih intervencij (odmašitve, odvozi...) : +386 (0)2 521-37-00

Tel: +386 (02) 521-37-00
Fax: +386 (02) 521-37-40
E-mail: mskom.uprava@siol.net