« Nazaj

Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.

Ribnica
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
Naslov firme: Goriča vas 11a, 1310 Ribnica
ID za DDV: SI81322496
TRR: 02321-0254133360
Telefon: 01 83 61 138
Fax: 01 836 06 50
Spletna stran: http://www.komunala-ribnica.si/
E-mail: info@komunala-ribnica.si
Direktor: Bojan Trdan

Kdo smo?

Komunala Ribnica opravlja svojo dejavnost v:
- v občini Ribnica, kjer pokriva 85 naselij in 9.928 prebivalce
- v občini Sodražica, kjer pokriva 23 naselij in 1.948 prebivalcev
- v občini Loški Potok, kjer pokriva 17 naselij in 1.770 prebivalcev

Samo podjetje opravlja na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica naslednje storitve, kot gospodarske javne službe:

OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

- Zbiranje in odvoz odpadkov – občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok
- Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav- občini Ribnica, Sodražica,
- Vzdrževanje zelenic in parkov- občini Ribnica, Sodražica

IZBIRNE JAVNE SLUŽBE

- Oskrba s toplotno energijo - občini Ribnica, Sodražica,
- Pogrebne storitve in pokopališka služba – občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok
- Vzdrževanje cest in parkirišč - občini Ribnica, Sodražica

Komunala Ribnica ima v upravljanju v občini Ribnica čistilno napravo, ki je mehansko - biološkega tipa s 4.000 enotami. Na čistilno napravo je priključenih 551 stavb. V letu dni se na čistilni napravi prečisti 215.000 m3 vode. Vrednost KPK v letu 2009 je bil 50,1, BPK5 pa je bila 82,5..

Samo naselje Ribnica ima delno urejeno kanalizacijsko omrežje, ki se je začelo graditi v 80 letih, kar pomeni, da je nekje na polovici svoje obratovalne dobe. Večinoma omrežja je mešanega sistema.

Leta 1980 je bila zgrajena ČN Sodražica z zmogljivostjo čiščenja 650 PE s hidravlično obremenitvijo 117m3/dan in 44,2 kg/dan BPK 5 biološke obremenitve.

V občini Sodražica je delno urejeno kanalizacijsko omrežje, ki se je začelo graditi v 70 letih. V dolžini 9.771 m je omrežje mešanega sistema z razbremenilniki, ki prelivajo v potok Bistrica.; v dolžini 606 m pa je sistem ločen od tega je 557m fekalne kanalizacije in 568m meteorne kanalizacije.


Kontakti

T 01 836 11 38, 01 835 90 80

F 01 836 06 50

E info@komunala-ribnica.si

DIREKTOR

Bojan Trdan dip. inž. str.

T 01 836 11 38, 01 835 90 80

E bojan@komunala-ribnica.si

RAČUNOVODSTVO

Andreja Henigman univ. dipl. ekon.

T 01 835 90 84

E andreja@komunala-ribnica.si

DEŽURNI TELEFONI

cestna služba

M 041 90 31 09

pogrebna služba

Janez Vesel

M 041 66 51 91

Aljaž Lovšin

M 040 77 52 87